Pechowy dzień miał pewien zagraniczny przewoźnik, który wiózł cytrusy z Hiszpanii do Stargardu. Na ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie ciężarówka została zatrzymana do kontroli przez inspektorów transportu drogowego.

Kontrolujący zdecydowali o dokonaniu pomiarów mas i nacisków pojazdu, co źle zakończyło się dla kierowcy. „Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosiła 41,95 t  – co stanowi przekroczenie o 1,95 t (wobec dopuszczalnych 40 t), nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu wyniósł 13,2 t – przekroczenie o 1,7 t (wobec dopuszczalnych 11,5 t).  Mając powyższe na uwadze, przedmiotowy przewóz nie został dopuszczony do dalszej jazdy, a za stwierdzone naruszenia pobrano kaucję na poczet postępowań administracyjnych.” – donosi WITD w Szczecinie.