Na drodze ekspresowej S3 w miejscowości Kunowo, w gminie Banie (woj. zachodniopomorskie), funkcjonariusze Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego ze Szczecina zatrzymali do kontroli dwa zespoły pojazdów, które przewoziły elementy turbiny wiatrowej. Tiry poruszały się nocą ze Świnoujścia do Żukowic na Dolnym Śląsku.


Jak informuje WITD, kierowcy okazali do kontroli zezwolenia kategorii VII, umożliwiające przejazd pojazdu nienormatywnego o długości do 70m, szerokości 4,25m, wysokości 4,5m, masie ładunku do 18t i masie całkowitej do 52,5t. Przeprowadzone przez inspektorów pomiary ujawniły, że transporty są wyższe, niż dopuszczają zezwolenia.


„Ponadto jeden z przewoźników mający siedzibę na terenie Niemiec oraz posługujący się licencją wydaną przez upoważniony organ niemiecki, nie posiadał stosownego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, bowiem okazane do kontroli zezwolenie zostało udzielone innemu podmiotowi.” – informuje WITD w Szczecinie.


To jednak nie koniec problemów kontrolowanych. W przypadku jednego z tirów stwierdzono niesczytywanie danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego. W konsekwencji wobec przewoźników prowadzone będą postępowania administracyjne za stwierdzone naruszenia, które są zagrożone wysoką karą pieniężną.


Inspektorzy zakazali dalszej jazdy kierowcom, do chwili uzyskania zezwoleń odpowiadających parametrom pojazdów poddanych kontroli. Jak wyjaśnia WITD: przy długości kontrolowanych zestawów wynoszącej blisko 70 m i wysokości wyższej, niż w posiadanym zezwoleniu, przejazd mógł się zakończyć wypadkiem lub uszkodzeniem infrastruktury drogowej.