Inspektorzy WIOŚ z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej 5 lipca br. ujawnili nielegalne składowisko odpadów na polach koło Legnicy. Na powierzchni około 2 ha koparki wykonały 91 odkrywek na głębokość do 3 metrów i w każdej z nich znaleziono odpady.

Były tam głównie odpady komunalne i budowlane, w tym eternit. Badania w terenie potwierdziły jednak, że na tym terenie duże ilości odpadów mogą znajdować się również na większych głębokościach. Na razie nie sposób oszacować o jakie ilości składowanych nielegalnie odpadów chodzi.

Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego z oddziału w Legnicy oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Legnicy pobrali próby wody w celu zbadania zawartości związków ropopochodnych i metali ciężkich. Działania własne prowadziła także Urząd Gminy w Legnicy.

"Ustaliliśmy do kogo należą grunty. Przesłuchany został właściciel gruntów z odpadami. Wobec poczynionych ustaleń i stwierdzonym zagrożeniem dla życia, zdrowia ludzi i dla stanu środowiska złożono zawiadomienie z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art.183 §1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Z uwagi na możliwość zanieczyszczenia gleby, sprawę skierujemy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska." - czytamy w komunikacie WIOŚ.

Policja wyjaśnia, kto przywoził odpady, skąd one pochodziły i kto odpowiada za ich nielegalne zdeponowanie. Za składowanie odpadów bez zezwolenia grozi kara finansowa do 1 mln złotych.