Oborywanie przepiórki, żęcie zboża sierpem, koszenie kosą, ręczne wiązanie snopów, młócenie zboża cepami i dawnymi maszynami, czy też wykonywanie równianki - żniwnego bukietu przynoszonego do kościoła 15 sierpnia na święto Matki Boskiej Zielnej - to niektóre z prezentowanych w ciechanowieckim skansenie tradycji.

Nie zabrakło orszaku żniwnego z przekazaniem wieńca dożynkowego oraz parady zabytkowych ciągników i lokomobili. Ciechanowieckie muzeum ma jedną z największych w kraju kolekcji takich pojazdów. Święcono także zwierzęta.

Święto Chleba to największa w roku impreza plenerowa organizowana przez ciechanowieckie muzeum. Odwiedziły ją tysiące osób. Imprezy, koncerty potrwają do wieczora.

Etnograf z ciechanowieckiego Muzeum Stanisław Kryński powiedział PAP, że rolą muzeum etnograficznego - a taką placówką jest Muzeum Rolnictwa - jest przypominanie, zwłaszcza młodemu pokoleniu, dawnych, bogatych tradycji związanych ze żniwami, bo - jak zauważył -współczesne żniwa są inne niż kiedyś, zmechanizowane.

Kryński powiedział, że koszeniu sierpem, czy kosą, czy nawet przejściu gospodarza z kosą przez łan zboża, towarzyszyły przyśpiewki; ważny w ciężkiej pracy był też odpoczynek z posiłkiem na miedzy, często pod gruszą. Zaznaczył, że współcześnie mało jest już nawet tych grusz, znikają z miedz, bo przeszkadzają w pracy kombajnom. Prezentując tradycje, muzeum chce pokazać dawny klimat prac w polu.

W skansenie oceniano w niedzielę równianki, czyli bukiety z warzyw, ziół, owoców, zbóż, które święci się 15 sierpnia w kościele. Potem umieszczano je w domu za świętym obrazem. "Symbolicznie ziarna zbóż z tej równianki dawało się dawniej garścią do pierwszego zasiewu żyta na Matkę Boską Siewną" - dodał Kryński.

Muzeum przypomina także zwyczaj oborywania przepiórki. Z ostatniej garści kłosów zboża na polu pleciono dawniej warkocze, dekorowano kwiatami, wstążkami, okładano kamieniami, na kamieniu kładziono chleb, pod kamień monetę, a wokół przepiórki ciągnięto trzymając na nogi - najmłodszą żniwiarkę. Miało to zapewniać urodzaj i dobry plon w kolejnym roku.

Honorowym patronatem tegoroczne święto objął prezydent Andrzej Duda w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Imprezie patronowali także: ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi, ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego, wojewoda podlaski, marszałek województwa podlaskiego. Muzeum Rolnictwa podlega samorządowi województwa podlaskiego.