W wyniku prowadzonych kontroli drogowych, funkcjonariusze Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Opolu ujawnili dwa przypadki sfałszowanych świadectw ATP, wymaganych przy międzynarodowym przewozie szybko psujących się artykułów żywnościowych.

Przepisy wymagają, by przewoźnik transportujący ładunek, który podlega pod ATP, posiadał ważne świadectwo ATP, które jest potwierdzeniem spełnienia przez środek transportu wymogów. Świadectwo zgodności środka transportu powinno znajdować się w pojeździe i być okazywane na każde żądanie kontrolujących.

W dwóch ujawnionych przypadkach, podczas kontroli kierowcy okazali takie świadectwa, które jednak okazały się fałszywe. W pierwszym przypadku czeski kierowca wiózł ładunek ryb ze Szczecina do Bratysławy. W drugim natomiast przewoźnik rumuński przewoził ładunek pizzy z Niemiec do Rumunii.

"W obu sytuacjach, w związku z uzasadnionym podejrzeniem podrobienia lub przerobienia dokumentu, powiadomiono policję, która przejęła kontrolowanych kierowców do dalszych czynności. Wobec przewoźnika oraz zarządzającego transportem w każdym przedsiębiorstwie zostały wszczęte postępowania administracyjne, na których poczet, w toku kontroli pobrano kaucję administracyjną w wysokości po 3.500 zł" - informuje opolski WITD.