Jak dowiedzieliśmy się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało kolejną promesę, opiewają na łączną kwotę 5,5 mln złotych. Pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na odbudowę dróg, przepustów, mostów i kładek oraz obiektów wodno-kanalizacyjnych. Rozdzielone zostaną pomiędzy 41 małopolskich samorządów. 12 gmin zostanie zwolnionych z obowiązku dofinansowania inwestycji z własnego budżetu. Straty w tych gminach były bardzo duże, więc budżet państwa dofinansuje odbudowę po zniszczeniach w 100 procentach. Pozostałe dostaną środki, które pozwolą na sfinansowanie inwestycji w 80 procentach - pozostałe 20 proc. muszą pokryć z własnego budżetu.

Jest to już piąta transza promes w tym roku. W sumie Małopolska otrzymała ponad 151,5 mln złotych. Poprzednia transza pomocy dotarła do województwa w lipcu - było to prawie 47 milionów dla 105 gmin, 11 powiatów oraz samorządu województwa.

Łączna wielkość strat w 2009 roku w infrastrukturze komunalnej zweryfikowana przez komisję wojewódzką wyniosła prawie 418,5 mln zł.

Źródło: farmer.pl