Inwestycję prowadzą wspólnie Wody Polskie wraz z województwem i miastem Opole. Ma kosztować około 110 mln zł. Umowę na realizację zadania podpisano w końcu ub.r. i roboty już ruszyły – informuje "Nowa trybuna Opolska".

Po przebudowie Polder Żelazna ma zajmować powierzchnię nie 200 ha jak obecnie, ale 400 ha. W razie powodzi będzie mógł jednak przyjmować aż sześciokrotnie więcej wody. Prowadzona przebudowa ma zabezpieczyć przed skutkami wielkiej wody północną część Opola, wraz z obszarem specjalnej strefy ekonomicznej, oraz podopolskie nadodrzańskie wsie. Powodzie nie powinny zagrażać północnej obwodnicy Opola.

Polder ma być gotowy do 2023 roku. Inwestycja obejmuje m.in. modernizację lub budowę od podstaw 15 km wałów nad Odrą. Ich wykonawcą ma firma EPT z Katowic, a wartość tych robót szacowana jest na 64 mln zł. Ponad 8 mln zł kosztować ma z kolei przepompownia, której wykonawcą jest firma Naviga-Stal z Kiełczowa. 40 mln złotych Wody Polskie musiały wydać na wykupy gruntów pod rozbudowę polderu.