MAC oraz służby wojewodów na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną w Polsce. Zespoły zarządzania kryzysowego na bieżąco reagują i udzielają pomocy w rejonach dotkniętych podtopieniami - poinformował rzecznik MAC Artur Koziołek w przesłanym komunikacie.

Na terenie kraju przekroczone są stany alarmowe na 56 wodowskazach, a stany ostrzegawcze na 90. Przekroczenie stanu alarmowego odnotowano na 17 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły oraz 39 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry. Natomiast przekroczenie stanu ostrzegawczego wystąpiło na 32 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły oraz 58 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.

Jak informuje MAC, na terenie województwa dolnośląskiego nie wystąpiły żadne nowe szkody związane z niekorzystnymi zjawiskami hydrometeorologicznymi. Pomimo że stany wody w rzekach są wysokie, sytuacja jest stabilna, w górnych odcinkach rzek występuje powolna tendencja spadkowa. Wody zrzutowe ze zbiorników retencyjnych nie powodują szkód powodziowych. Odrą przemieszcza się fala wezbraniowa spowodowana opadami deszczu, spływem wód z dopływów oraz zwiększonymi zrzutami ze zbiorników.

W województwie lubuskim nie odnotowano zwiększonego zagrożenia przy przechodzeniu fali kulminacyjnej na rzekach Nysa Łużycka i Bóbr. Obecnie fala wezbraniowa z tendencją wzrostową przemieszcza się przez Gubin. W Żaganiu przewidywane zagrożenia mogą dotyczyć obiektów mieszkalnych i gospodarstw rolnych przy ośmiu ulicach.

Odnotowano dalsze wzrosty poziomu wody w rzekach województwa łódzkiego. Doszło do podtopienia użytków rolnych i gospodarstw w powiatach łowickim, sieradzkim i rawskim oraz uszkodzenia dróg w powiatach poddębickim i zgierskim. W związku z trudną sytuacją hydrometeorologiczną w zlewni rzeki Warty oraz prognozowanymi dalszymi opadami zwiększono odpływ wody ze zbiornika Jeziorsko.

Na terenie województwa mazowieckiego w związku ze znacznym wzrostem poziomu wody w rzece Pilicy, jej dopływach oraz licznymi podtopieniami spowodowanymi długotrwałymi opadami deszczu na terenie powiatu białobrzeskiego, burmistrz gminy Białobrzegi ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy.

W środę 5 czerwca w godzinach wieczornych nad Górami Świętokrzyskimi w gminach Bieliny, Górno i Masłów wystąpiły bardzo intensywne opady deszczu. Spływająca z gór woda naniosła na drogi kamienie i błoto. Są duże uszkodzenia dróg powiatowych i gminnych. Zanotowano podtopienia pojedynczych domów. Wójtowie gmin przystąpili do szacowania szkód i usuwania skutków nawałnicy.

W środę straż pożarna interweniowała 1954 razy, usuwając skutki intensywnych opadów deszczu, przyborów wód lokalnych, podtopień, burz i silnych wiatrów. Od poniedziałku straż pożarna przeprowadziła łącznie 5326 interwencji związanych z nawałnicami.