Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowały o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Będą one trwać do 1 sierpnia 2022 r.

Dodano, że wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektem aktualizacji programu. W trakcie konsultacji dokumenty w wersji papierowej będą dostępne do wglądu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury oraz na stronie BIP tego resortu.

"W ramach konsultacji społecznych odbędzie się pięć spotkań w formule online. Na spotkaniach zaprezentowane zostaną m.in. dwie kluczowe zmiany w projekcie aktualizacji Programu - elastyczny termin nawożenia oraz zmiany w sposobie obliczania dawek nawozów. Przedstawione zostaną również informacje dotyczące zakresu projektu aktualizacji Programu oraz jego zmian, a także wyniki oceny oddziaływania na środowisko ujęte w Prognozie oddziaływania na środowisko" - poinformowały MRiRW i MI we wspólnym komunikacie.

Program określa m.in. odległości, w jakich niedopuszczalne jest stosowanie nawozów na gruntach położonych w pobliżu wód powierzchniowych oraz gruntach o dużym nachyleniu w kierunku wód powierzchniowych, a także zasady i terminy stosowania nawozów.