Celem konsultacji społecznych jest opracowanie takich zasad procesu prywatyzacji KSC S.A. które pozwolą w pełni zabezpieczyć zarówno interesy grupy osób uprawnionych do nabycia akcji spółki jak i interesy Ministerstwa Skarbu Państwa.

MSP i związkowcy są zgodni w kwestii przyszłego akcjonariatu KSC - właścicielami spółki mają być jej pracownicy oraz plantatorzy. Kwestią otwartą pozostają zasady procesu prywatyzacji. Przedstawiciele związków zawodowych oraz związków plantatorów buraka cukrowego przygotowali kilka propozycji modelu prywatyzacji spółki, które spełniałaby oczekiwania obu stron procesu. W drodze konsultacji społecznych Ministerstwo Skarbu Państwa podejmie decyzję w sprawie zasad procesu prywatyzacji KSC S.A. Wznowienie oferty publicznej ma ruszyć jeszcze w tym roku.

- Uważam, że po słusznej decyzji Ministra Skarbu Państwa unieważniającej prywatyzację KSC S.A., jest szansa aby ponownie wrócić na ścieżkę prywatyzacyjną i po uszczelnieniu procesu nabywania akcji doprowadzić do tego, że to rzeczywiści plantatorzy i pracownicy a nie podstawione tzw. słupy działające na zlecenie obcych firm, staną się zgodnie z ustawą sejmową właścicielami KSC S.A. Ministerstwo Skarbu Państwa deklaruje dużą chęć współpracy i zrozumienia konieczności właściwego zabezpieczenia procesu prywatyzacji. Jestem przekonany, że dojdziemy do porozumienia i kolejne podejście do prywatyzacji KSC zakończy się sukcesem - podsumowuje Stanisław Lubaś, szef NSZZ Solidarność KSC.

- Klimat rozmów pozwala wierzyć w szybkie wypracowanie takiego rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące zarówno dla strony związkowej, jak i dla interesu Skarbu Państwa - ocenia z kolei Krzysztof Nykiel, Prezes Rady Związków PBC przy KSC S.A. W chwili obecnej priorytetem jest porozumienie w kwestii zasad. Znając już zagrożenia i słabe strony pierwotnego modelu prywatyzacji KSC S.A. możemy wyciągnąć konstruktywne wnioski i wskazać właściwy kierunek - dodaje.

Konsultacje społeczne w MSP są związane z decyzją Ministra Skarbu Państwa z 30 marca 2012 r. o odstąpieniu od oferty publicznej nabycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A Ministerstwo podjęło decyzję o wstrzymaniu prywatyzacji KSC S.A. na podstawie analizy ryzyka związanego z realizacją transakcji, "z uwzględnieniem aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki i interesu Skarbu Państwa". Jednocześnie MSP zapowiedziało, że jeszcze w tym roku, po aktualizacji wyceny spółki, wznowi proces prywatyzacji.