W wyniku analizy odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ" w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu, do kolejnego etapu prywatyzacji obejmującego badanie due diligence spółki, dopuszczeni zostali następujący potencjalni inwestorzy, którzy złożyli odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji tj.:
- Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu,
- MELVIT S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Spółdzielnia Producentów i Przetwórców Zbóż z siedzibą w Koszalinie.

Do dalszego etapu prywatyzacji nie dopuszczony został PCC Consumer Products Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.