W wymaganym terminie do Ministerstwa Skarbu Państwa złożone zostały trzy oferty wiążące w sprawie nabycia akcji spółki Azoty - Adipol S.A. Tymi podmiotami są: Chemoservis - Dwory S.A. z siędzibą w Oświęcimiu, Profarb I Sp. z o.o. z Gliwic i Zakłady Azotowe Puławy S.A.