Komenda Powiatowa Policji w Mławie prowadzi postępowanie wobec gospodarza, który wbrew przepisom sanitarnym wywoził obornik w strefie zapowietrzonej ptasią grypą.

Zdarzenie odnotowano w gminie Radzanów, w powiecie mławskim. Rolnik wywoził kurzy obornik z fermy, na której potwierdzono ognisko grypy ptaków. Wspomniany obornik zwalał na pryzmę na łące za gospodarstwem.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, mężczyźnie grozi teraz słona grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet kara do 3 lat więzienie. Decyzja sądu zależeć będzie od ustaleń prokuratury, która prowadzi postępowanie w tej sprawie.