Źródło: YouTube, UPWroclaw

W gronie panelistów znaleźli się wybitni przedstawiciele instytucji nauki, podejmujących tematykę organizmów genetycznie modyfikowanych: prof. Katarzyna Lisowska z Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddziału w Gliwicach, ks. prof. Tadeusz Reroń z Katedry Teologii Moralnej Ogólnej, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, prof. Ewa Janina Sawicka-Sienkiewicz z Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. Jan Szopa-Skórkowski z Zakładu Biochemii Genetycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Ludwik Tomiałojć - emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz oraz prof. Tomasz Twardowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Kolejne spotkanie z cyklu Debata Akademicka „U Przyrodników", pod tytułem „Metoda in vitro - aspekty prawne, biologiczne, etyczne i społeczne", zaplanowano w maju br.