PRZEGLĄD PRASY: Na przykład w woj. Podlaskim chętnych do brania dopłat bezpośrednich było o ponad 1,5 tys. mniej niż przed rokiem, podobnie sytuacja przedstawia się w innych województwach. Tymczasem w ostatnich latach na polskiej wsi, co dziwne przybyło gospodarstw rolnych. Ich liczba wzrosła z 2172 tys. do 2476 tys.

Według Wiktora Szmulewicza, przewodniczącego Krajowej Izby Rolniczej – wielu gospodarzy sprzedało już swoje krowy oraz maszyny rolnicze i wydzierżawiło grunty. Gospodarze którzy pozostali na wsi utrzymują się z pracy dorywczej oraz dzierżawy pól

Eksperci przewidują, że w ciągu 10 lat na polskiej wsi może zostać już tylko 250 tys. rolników. Jest to typowym objawem przemian zachodzących na wsi wysoko rozwiniętych gospodarek, zmierzających do koncentracji produkcji. Naukowcy z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wskazują, że jedyną alternatywą dla ludzi nie związanych już z rolnictwem z obszarów wiejskich jest rozwój przedsiębiorczości. Z PROW 2007-2013 Komisja Europejska przeznaczyła na działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ok. 15 mld euro.

Źródło: Trybuna