Bułgarsko-grecka propozycja rozwiązania problemu wywozu ukraińskiego zboża polega na jego dostarczeniu przez Morze Czarne do Burgas w Bułgarii, skąd mogłoby być transportowane pociągami do greckich portów Aleksandropolis i Kawala. Nenkow powiedział, że Grecja jest zainteresowana pomysłem.

 

Ukraina poszukuje alternatywnych tras

Do rozmów o alternatywnej trasie wywozu ukraińskiego zboża doszło po zerwaniu przez Rosję umowy zbożowej zawartej za pośrednictwem ONZ i Turcji, która umożliwiała transport przez Morze Czarne ukraińskiego zboża i innych produktów żywnościowych oraz ich eksport m.in. do krajów Afryki.

Porozumienie zbożowe zostało podpisane w lipcu ubiegłego roku w ramach dwóch "lustrzanych" umów, zawartych przez Ukrainę i Rosję z Turcją i ONZ.