Pogranicznicy z placówki w Zakopanem oraz policjanci z komendy powiatowej w Suchej Beskidzkiej (woj. małopolskie) podczas kontroli legalności zatrudnienia, przeprowadzonej w jednym z zakładów na terenie powiatu suskiego, ujawnili ośmiu nielegalnie pracujących obywateli Ukrainy. Cztery kobiety i czterech mężczyzn w wieku od 21 do 56 lat, wykonywało prace bez wymaganych zezwoleń na wykonywanie pracy w Polsce wydanych przez wojewodę, oraz nie posiadało podpisanych umów z pracodawcą.


Cudzoziemcy za nielegalne wykonywanie pracy zostali ukarani mandatami karnymi a Komendant Placówki SG w Zakopanem wydał decyzje zobowiązujące ich do opuszczenia Polski w terminie 20 dni. Dodatkowo cudzoziemcy zostali objęci rocznym zakazem ponownego wjazdu do wszystkich krajów strefy Schengen.


W stosunku do przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie w sprawie nielegalnego powierzenia pracy cudzoziemcom. Przewinienie takie zagrożone jest karą grzywny na mocy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Właścicielowi firmy będzie musiał zapłacić karę w wysokości od 1000 do 30 000 zł.


Podczas kontroli w sumie sprawdzono 16 cudzoziemców pracujących przy obróbce produktów żywnościowych. Z podobnymi niezapowiedzianymi kontrolami muszą się liczyć również właściciele gospodarstw rolnych, warzywniczych i sadowniczych.