Funkcjonariusze Straży Granicznej z Lesznowoli w ramach prowadzonych kontroli legalności zatrudnienia odwiedzili również tłocznię soków, przy jednym z gospodarstw sadowniczych w powiecie grójeckim na Mazowszu. Strażnicy ujawnili i zatrzymali tam dwóch Ukraińców, pracujących „na czarno”.

Zatrzymani mężczyźni w wieku 50 i 57 lat byli zatrudnieni przy produkcji soków i napojów owocowo - warzywnych. Jak wykazała kontrola, Ukraińcy pracowali jednak nielegalnie. Pracodawca nie zawarł z nimi umów o pracę na piśmie, ani też nie wpisał ich do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.

W świetle prawa cudzoziemcy pracowali bez zezwoleń, więc naruszyli przepisy Ustawy o cudzoziemcach. W efekcie muszą wyjechać z Polski w terminie 30 dni, zakazem powrotu do roku. Ukarano ich również mandatami karnymi.

Konsekwencje czekają również właściciela tłoczni. Wobec niego wszczęto postępowanie wyjaśniające, które prawdopodobnie zakończy się wnioskiem o ukaranie do sądu. Pracodawcy za naruszenie przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może grozić kara grzywny w kwocie od 1000 do 30 000 złotych.