W minionym tygodniu funkcjonariusze PSG w Łodzi, przeprowadzili kontrole legalności zatrudnienia w powiecie rawskim. W jednym z gospodarstw rolnych ujawnili 11 obywateli Ukrainy wykonujących pracę bez wymaganych zezwoleń.

Cudzoziemcy granicę z Ukrainy do Polski przekroczyli w okresie styczeń – marzec b.r. na podstawie paszportów biometrycznych. Wobec pracodawcy-gospodarza oraz pracowników zostało wszczęte postępowanie w sprawie o popełnienie wykroczenia z art. 120 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Głosi on, iż: „Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 3000 złotych”, oraz „Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny”.

Jak dowiadujemy się z informacji opublikowanej przez PSG w Łodzi, od początku br. łódzcy funkcjonariusze skontrolowali ogółem 773 cudzoziemców wykonujących pracę. Wśród skontrolowanych cudzoziemców 40 wykonywało pracę nielegalnie.