Jak informuje Ministerstwo Skarbu Państwa, została podpisana umowa sprzedaży 29.580 udziałów spółki Olsztyńska Hodowla Ziemniaka i Nasiennictwo OLZNAS-CN, należących do skarbu państwa, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego spółki.

Nowym właścicielem udziałów jest firma American Standard Environmental Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Cena jednego udziału wynosiła 318 zł. Łączna kwota transakcji to 9.406.440,00 zł.