Jak zaznaczają rolnicy – są to polskie ziemniaki, których polscy producenci nie mają gdzie sprzedawać, bo pozbawiono ich dostępu do rodzimego rynku. W ten sposób postanowili zaś zaprotestować przeciwko bezradności i bezczynności rządzących, którzy nie zrobili dotąd nic, by ograniczyć import ziemniaków i warzyw do Polski i zagwarantować zbyt polskim plantatorom.

Nad wejściem do budynku ODR w Kościerzynie pikietujący rozwiesili baner z hasłem: „Witajcie na Ziemi Sieradzkiej – krwawiącym sercu polskiego rolnictwa”. Przybyłym zaś posłom wręczali worki z ziemniakami opatrzone napisami: "cena 1 zł". Organizatorem akcji jest Unia Warzywno-Ziemniaczana, stowarzyszenie producentów znane już z lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich protestów w obronie interesów krajowych rolników.

W programie wyjazdowego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa w Kościerzynie znalazły się takie punkty, jak:
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat szans i zagrożeń dla rynku ziemniaka w Polsce,
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat problemów w sprzedaży i opłacalności produkcji ziemniaków i warzyw,
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat podejmowanych działań w celu poprawy sytuacji w produkcji i dystrybucji ziemniaków i warzyw oraz ograniczeń importu,
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji i zamierzeń w zakresie importu ziemniaków i warzyw,
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wymagań importu i eksportu ziemniaków i warzyw. Jakość i zdrowotność importowanych ziemniaków i warzyw – stan aktualny.