W celu sfinansowania pomocy planowane  jest uruchomienie tzw. negatywnej rezerwy na Fundusz Solidarności Unii Europejskiej. Zdaniem członków Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego  negatywna rezerwa na Fundusz Solidarności powinna zostać sfinansowana z nadwyżki budżetu UE za 2010 r., która zwyczajowo wraca do państw członkowskich.

Na uruchomienie tych rekompensat zgodziła się już Komisja Budżetowa  i teraz tylko jej decyzję musi zatwierdzić Parlament Europejski, co nastąpi na najbliższej sesji w Strasburgu.

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) został utworzony, aby umożliwić reagowanie w przypadku klęsk żywiołowych. Jego wykorzystanie ogranicza się do szkód niepodlegających ubezpieczeniu i nie może on rekompensować strat prywatnych. Skorzystać z Funduszu mogą nie tylko państwa członkowskie, ale również kandydaci do UE, których dotknęła ta sama klęska. W tym przypadku pomoc dotyczy Polski, Czech, Rumunii, Chorwacji, Słowacji oraz Węgier.