Kalendarz głównych obchodów jubileuszu otworzy w środę odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej rektorom Uniwersytetu Przyrodniczego oraz posiedzenie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Na czwartek władze uczelni zaplanowały m.in. spotkanie członków Senatu z doktorami honorowymi uczelni. Do Wrocławia ma przyjechać ponad 20 naukowców i polityków uhonorowanych tym wyróżnieniem. W spotkaniu ma wziąć udział m.in. b. komisarz Unii Europejskiej ds. Rozszerzenia Unii Guenter Verheugen oraz wieloletni metropolita wrocławski kardynał Henryk Gulbinowicz.

Z kolei w piątek odbędzie się oficjalne otwarcie nowej inwestycji uczelni - Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu oraz uroczysta inauguracja roku akademickiego z udziałem minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej oraz b. premiera Tadeusza Mazowieckiego.

W tym roku Uniwersytet Przyrodniczy świętuje 60-lecie istnienia, jednak dziedzictwo intelektualne tej uczelni jest starsze i wywodzi się z tradycji lwowskich: Akademii Rolniczej w Dublanach, Wydziału Rolno-Lasowego Politechniki Lwowskiej oraz Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.

Powojennych początków dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego należy szukać w powołanych w 1945 r. wydziałach Medycyny Weterynaryjnej i Rolnictwa na ówczesnym Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu. Samodzielna uczelnia rolnicza - Wyższa Szkoła Rolnicza - została powołana w 1951 r. Jej organizatorami byli profesorowie: Stanisław Tołpa, Tadeusz Konopiński, Alfred Senze i Bolesław Świętochowski.

W 1972 r. dokonano zmiany nazwy na Akademię Rolniczą, zaś w 2006 r. uczelnia przekształciła się w Uniwersytet Przyrodniczy.

Do dziś mury uczelni opuściło niemal 60 tys. absolwentów. Obecnie uczelnia kształci na 22 kierunkach studiów stacjonarnych i 15 niestacjonarnych, w swojej ofercie ma 46 specjalności. W tym roku na studia stacjonarne przyjęto niemal 2800 studentów, o 300 osób więcej niż w roku poprzednim.