Jak poinformowała dzisiaj rzecznik UR Izabella Majewska, na rozdzielony fundusz składają się stypendia ufundowane przez absolwentów krakowskiej uczelni państwa Alinę i Jana Wagów w łącznej kwocie 50 tys. zł oraz stypendia własne UR wynoszące w sumie 42 tys. zł.

O przyznanie stypendiów mogli ubiegać się pracownicy Uniwersytetu Rolniczego w wieku do 35 lat ze stopniem naukowym doktora uzyskanym w ciągu ostatnich pięciu lat, dla których uczelnia ta jest podstawowym miejscem zatrudnienia.

W ramach konkursu przyznane zostały dwa stypendia po 25 tys. zł każde (ufundowane przez państwa Alinę i Jana Wagów) oraz trzy po 14 tys. zł każde (ze środków własnego funduszu stypendialnego). Stypendia wypłacane będą przez okres 10 miesięcy.

Pierwsze z nich otrzymali: dr inż. Wojciech Sroka na badania związane z poszukiwaniem drogi wyjścia z zapaści rolnictwa i gospodarstw rolnych w miastach oraz dr inż. Paweł Górka, który bada wpływ czynników żywieniowych na rozwój przewodu pokarmowego cieląt.

Wsparcie z własnego funduszu stypendialnego UR pozyskali: dr Irena Grześ badająca różnorodność morfologiczną u mrówek pochodzących z terenów zanieczyszczonych; dr inż. Anna Kołton obserwująca wpływ promieniowania emitowanego przez lampy LED na wybrane procesy życiowe w pomidorach; oraz dr inż. Izabela Przetaczek-Rożnowska badająca roślinę komosę, jako potencjalne źródło skrobi bogatej w składniki prozdrowotne.