Uniwersytet Rolniczy w Krakowie świętuje jubileusz 70-lecia

Hasło jubileuszu brzmi: - Ze źródeł natury ku kompetencjom przyszłości- . Oficjalne rozpoczęcie obchodów odbędzie się w Centrum Kongresowym uczelni. Tu też zaplanowano okolicznościowe przemówienia oraz wystawę eksponatów i publikacji naukowych. Przed budynkiem zaś będzie prezentacja technologii opracowanych przez badaczy Uniwersytetu Rolniczego.

Wydarzenia w Centrum Kongresowym poprzedzi uroczystość w Dworku URK - nastąpi tu odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Józefa Kubicę, pierwszego rektora uczelni (wówczas Wyższej Szkoły Rolniczej). Dzień zakończy koncert w klubie akademickim Arka.

Atrakcją piątkowego programu ma być wieczorny wideo mapping w technologii 3D na elewacji budynku Collegium Godlewskiego przy al. Mickiewicza.

  

Kuźnia agrobiznesu

Urzędujący rektor URK dr. hab. inż. Sylwester Tabor podkreślił, że uczelnia bardzo duży nacisk kładzie na kształcenie praktyczne, ukierunkowane na cały sektor gospodarki żywnościowej i leśnictwa, a szerzej - agrobiznesu.

- Jesteśmy jedynym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce. Jednak choć z nazwy rolniczy - kadry kształcimy nie tylko dla rolnictwa, a dla całego kompleksu agrobiznesu- - powiedział rektor.

Jego zdaniem dwa najważniejsze wyzwania związane z rolnictwem, a równocześnie wyzwania dla nauki, to: zmiany klimatyczne i konieczność szybkiego dostosowania produkcji rolniczej do tych wyzwań; oraz niekorzystną sytuację na rynku pracy w rolnictwie, wynikająca z braku pracowników do wykonywania prostych prac, z uwagi na niskie wynagrodzenie.

Rektor zwrócił uwagę m.in. na rosnącą rolę cyfryzacji. - W związku z informatyzacją i automatyzacją produkcji rośnie zapotrzebowanie na inżynierów obsługujących skomplikowany sprzęt i potrafiących pracować ze specjalistycznym oprogramowaniem. Dlatego już dzisiaj kształcimy specjalistów z zakresu inżynierii mechatronicznej, potrafiących budować i programować złożone systemy sterujące, precyzyjnie prowadzące agregaty maszynowe czy maszyny samobieżne- - wyjaśnił.

W ostatnich dwóch latach uczelnia wydała ponad 100 mln zł na nowoczesne zaplecze badawcze - nową aparaturę w różnych swoich obiektach oraz na kliniki weterynaryjne i Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest jedną z wiodących uczelni w dziedzinie nauk przyrodniczych w Polsce. Uczelnia wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie od 1890 r. rozwijały się nauki rolnicze i leśne. Wydział Rolniczy UJ stanowił podstawę utworzenia w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, przemianowaną w 1972 r. na Akademię Rolniczą. W 2008 r. uczelnia uzyskała status Uniwersytetu Rolniczego.

Uniwersytet ma trzy kampusy, 11 obiektów dydaktycznych, a także stacje doświadczalne, plantacje, winnice, Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju.

W ciągu 70 lat istnienia mury uczelni opuściło 94 tys. 282 absolwentów.

Obecnie na URK na wszystkich typach i stopniach studiów kształci się 7 tys. 5 studentów, w tym 5 tys. 461 na studiach stacjonarnych. Uczelnia zatrudnia 1 tys. 494 pracowników, w tym 734 nauczycieli akademickich i 760 pozostałych pracowników.

Uczelnia oferuje na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich 25 kierunków inżynierskich i trzy licencjackie oraz jeden kierunek jednolity. Studia niestacjonarne I stopnia prowadzi na 17 kierunkach inżynierskich i dwóch licencjackich. Studia stacjonarne II stopnia realizowane są na 25 kierunkach, a niestacjonarne na 19 kierunkach.Agrobiznes