W drugiej turze składania wniosków (KE rozpatruje je dwa razy w roku) o dofinansowanie programów w 2013 roku Komisja otrzymała 34 zgłoszenia i po ich ocenie zatwierdziła 22 programy, w tym 15 ukierunkowanych na rynek wewnętrzny, a 7 na państwa trzecie. KE przyznała UPEMI ok. 1,5 mln euro na promocję mięsa na polskim rynku.

W ramach innych programów zatwierdzonych przez KE wybrane unijne produkty mają być promowane w Unii Europejskiej i w państwach pozaunijnych: w Ameryce Północnej, Rosji, Ameryce Łacińskiej, Norwegii, Szwajcarii, na Bliskim Wschodzie, Serbii, Czarnogórze, Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie. Będzie to m.in. mięso, wina, produkty ekologiczne, miód, produkty mleczne, oliwa, owoce.

Zatwierdzone programy pochodzą m.in. z Francji (4), Portugalii (3), Hiszpanii (3), Litwy (2), Austrii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Rumunii, Finlandii.

Całkowity budżet tych programów, których przeważająca większość realizowana będzie w okresie trzech lat, wynosi 70 mln euro. Wkład finansowy ze strony UE to 35 mln euro. Pozostałą część ponoszą organizacje zawodowe lub branżowe, które zgłosiły projekty, a w niektórych przypadkach - państwa członkowskie.

W kwietniu br. KE zatwierdzała również 22 programy, dofinansowując je w kwocie 36 mln euro. Wówczas także zatwierdzono jeden program z Polski i także z UPEMI. Dotyczył on kontynuacji programu promocji mięsa w Stanach Zjednoczonych, Wietnamie i Korei.

Roczny budżet KE przeznaczony na wspieranie promocji unijnych produktów wynosi 60 mln euro.

Organizacje branżowe zainteresowane promowaniem swoich produktów mogą zgłaszać projekty dwa razy w roku - w przypadku Polski do Agencji Rynku Rolnego. Następnie projekty są przesyłane do Komisji, która dokonuje ostatecznego wyboru.