Za utylizację padłych zwierząt dostarczonych do zakładów, które podpisały takie umowy, zapłaci Agencja. Dotyczy to jedynie krów, koni i świń, które żyły ponad dwa lata, oraz owiec i kóz starszych niż rok. W przypadku młodszych sztuk rolnik musi pokryć 25 proc. kosztów utylizacji.

Rolnicy w woj. kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim i zachodniopomorskim muszą zapłacić 43,59 zł za utylizację jednej sztuki bydła i koni padłych w drugim roku życia. W pozostałych województwach stawka wynosi 43,34 zł.

Za utylizację padłych koni, owiec i kóz do roku życia ta kwota w całej Polsce wynosi 13,08 zł, a trzody chlewnej - 12,84 zł - podała Agencja.

Agencja podpisała już umowy z firmami "Hetman" z Florianowa, "Bacutil" z Puław, "Promarol - Plus" z Ciepielówka, "Amba" z Radzanowa, "Saria Małopolska" z Krakowa, "Struga" z Jezuickiej Strugi i firmą Barbara Rakowska z Krobi.

Źródło: PAP