Spis próbny zostanie przeprowadzony na terenie następujących gmin wiejskich:

• Gniezno – powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie;

• Kamień – powiat rzeszowski, województwo podkarpackie;

• Kołobrzeg – powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie;

• Rutki – powiat zambrowski, województwo podlaskie.

Dane od respondentów zbierane będą w następujący sposób:

samospis internetowy – od 14 września do 16 października 2009 r., w którym użytkownicy

gospodarstw rolnych będą mogli samodzielnie, bez udziału rachmistrza, wypełnić formularze

elektroniczne udostępnione na stronie http://form.stat.gov.pl/spis/psrinfo.htm,

wywiad teleankieterski – od 21 września do 23 października 2009 r., ankieterzy statystyczni będą

przeprowadzać wywiady telefoniczne z użytkownikami gospodarstw i służyć pomocą przy

uzupełnianiu danych zebranych w samospisie internetowym;

wywiad bezpośredni – od 21 września do 23 października 2009 r. rachmistrze spisowi

przeprowadzą bezpośrednie wywiady w terenie z tymi tylko użytkownikami gospodarstw rolnych,

którzy dokonali samospisu internetowego.

 

W planowanym spisie nie przewiduje się użycia formularzy papierowych.

Zostaną one zastąpione formularzami elektronicznymi.

Z dniem 25 sierpnia 2009 r. powołane zostały wojewódzkie biura spisowe, zaś z dniem 1 września br. -

gminne biura spisowe. Dane kontaktowe biur spisowych dostępne są pod adresem:

http://www.stat.gov.pl/gus/6805_PLK_HTML.htm.

 

W związku z rozpoczęciem spisu próbnego do PSR 2010 Prezes GUS Józef Oleński skierował do użytkowników gospodarstw rolnych przesłanie z apelem o współpracę z rachmistrzami spisowymi.

„… Powodzenie spisu próbnego leży w interesie nas wszystkich, przede wszystkim w interesie rozwoju

polskiego rolnictwa i polskiej wsi ...”.

Pełen tekst przesłania Prezesa GUS dostępna jest pod adresem

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_przeslanie_Prezesa_100909.pdf.

Wszystkie informacje o spisie próbnym do Powszechnego Spisu Rolnego 2010 dostępne są na stronie

internetowej http://spis.gov.pl

Źródło: GUS/farmer.pl