Wczoraj odbyło się spotkanie przedstawicieli zarówno plantatorów buraka cukrowego, pracowników KSC, a także resortu skarbu. Jaki jest jego efekt? Wspólne stanowisko.

- Dyskutowana koncepcja plantatorsko-pracowniczego modelu prywatyzacji zakłada przypisanie ilości akcji do wielkości kontraktacji buraka cukrowego dla każdego plantatora dostarczającego surowiec do KSC. Na spotkaniu uzgodniono także system finansowania zakupu akcji spółki przez plantatorów - mówi portalowi farmer.pl przedstawiciel Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

Konsultowany model prywatyzacji zakłada sprzedaż wszystkich akcji KSC posiadanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Należy podkreślić, że z tego ok. 10 proc. może zostać nabyta przez uprawnionych do zakupu pracowników spółki i 90 proc. przez plantatorów buraka cukrowego.

- Co ważne resort zgodził się by plantatorzy przedstawili jeszcze w tym roku wycenę KSC. Niezależnie od tego MSP przygotuje swoją wycenę spółki - podkreśla Związek.

Krajowa Spółka Cukrowa ma obecnie ok. 40 proc. udziału w polskim rynku cukru. Ministerstwo Skarbu Państwa dysponuje z kolei 79,69 proc. udziałami w spółce.