Dynamika wzrostu wolumenu wywozu była jeszcze wyższa i wyniosła 93 proc., a ilość sprzedanego cukru zbliżyła się do 362,4 tys. ton. W tym samym czasie import cukru zmniejszył się o 18 proc. do 200,6 tys. ton. Jego wartość była mniejsza o prawie 25 proc., wynosząc 97,5 mln EUR.

Co decydowało o zwiększonym eksporcie surowca? W pierwszej połowie roku była to przede wszystkim nadwyżka produkcyjna i niesłabnący popyt na cukier na światowym rynku. W drugiej połowie dodatkowo błyskawicznie rosnące ceny cukru na światowych giełdach i deprecjacja złotówki.

Zdaniem specjalistów powód spadku importu to skutek wspomnianej nadprodukcji i mniejszej podaży cukru u głównych jego dostawców na polski rynek.