Ciechanowski samorząd podał w środę, że od 2 maja otwarte będzie targowisko przy ul. H. Sienkiewicza. Do handlu powrócą również pozostali kupcy w Hali Targowej "Bloki", a od 5 maja zacznie funkcjonować targowisko przy ul. Płońskiej.

- Prowadzenie handlu i robienie zakupów będą możliwe wyłącznie przy stosowaniu się do przepisów i zaleceń służb sanitarnych - podkreślono w komunikacie.

Urząd Miasta Ciechanowa wyjaśnił, że po ponownym otwarciu targowisk miejskich "obowiązywały będą ograniczenia zarówno dla handlujących, jak i dla osób dokonujących zakupów", np. przy każdym punkcie handlowym będą mogły przebywać maksymalnie 4 osoby, a liczba osób przebywających łącznie na targowisku czy w hali "nie będzie mogła przewyższać czterokrotności liczby czynnych punktów sprzedaży".

- Sprzedawcy będą musieli przestrzegać zasady zachowania bezpiecznej odległości - minimum 2 metry pomiędzy sobą a klientem, jak również 2 metry oddalenia od kolejnego sprzedawcy. Obowiązywała będzie konieczność dezynfekowania rąk przez sprzedawców po każdym kontakcie z gotówką. Na straganach z owocami i warzywami towar będzie mógł być podawany i dotykany wyłącznie przez sprzedawców - zaznaczył ciechanowski samorząd.

Dodał, że "w przypadku straganów na targowiskach, gdzie dostęp do wody jest utrudniony, ręce należało będzie dezynfekować przy pomocy płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem".

Urząd Miasta Ciechanowa przypomniał jednocześnie, że "wszystkie osoby przebywające na targowiskach i w Hali Targowej ,,Bloki'' będą musiały przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy np. odzieży lub maseczki", a "podczas zakupu towarów wszyscy zobowiązani będą do noszenia jednorazowych rękawiczek".

- Miasto zapewni przy wejściach na targowiska i Hali Targowej ,,Bloki" środki do dezynfekcji rąk - podano w komunikacie.

Według ciechanowskiego samorządu "w przypadku lekceważenia przepisów przez kupujących i handlujących oraz konieczności interwencji służb mundurowych możliwe jest powtórne zamknięcie obiektów".

- Stan przestrzegania przepisów będzie na bieżąco monitorowany - oświadczył urząd miasta.

Targowska miejskie w Ciechanowie decyzją tamtejszego samorządu zostały zamknięte w połowie marca w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.