Wiceminister wskazała, że ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich, która weszła w życie w 2018 roku, w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju aktywności społeczności wiejskiej. Przypomniała, że Koła mogą otrzymać wsparcie do 7000 zł. Ponadto dzięki uzyskaniu osobowości prawnej (taką możliwość daje ustawa) mogą ubiegać się o różnego rodzaju granty i dotacje, np. od spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także prowadzić działalność gospodarczą na uproszczonych zasadach.

Gembicka zaznaczyła, że w Funduszu Polski Ład przewidziano środki na dofinansowanie KGW. Wyjaśniła, że wnioski o środki na potrzeby Kół mogą składać przedstawiciele samorządów, a dofinansowanie z Funduszu może wynieść nawet do 95 proc. - To mogą być np. pieniądze na budowę i wyposażenie świetlic czy siedzib KGW. Zachęcam Koła do spotkań z samorządowcami i zgłaszania im swoich potrzeb - powiedziała wiceminister.

Dodała też, że Koła mogą pozyskiwać również środki z programu EtnoPolska 2021, który służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. - Z programu można otrzymać nawet do 150 tys. zł - wskazała.

Program EtnoPolska oparty jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju. Zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji. Może to być od 80 do 85 proc. wartości inwestycji. Tylko do końca tego roku do samorządów w ramach Programu ma trafić 20 mld zł, a docelowo będzie to 140 mld zł.