Zgodnie z przyjętą w tej gminie uchwałą w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, nowe stawki będą obowiązywały od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Dopłata do każdego metra sześć wody będzie pochodziła z budżetu gminy; jedyny wzrost ceny dla mieszkańców to kilka groszy podwyżki opłaty abonamentowej.

Gmina Kolno sama administruje siecią wodociągową i ponosi koszty jej utrzymania, remontów, ewentualnych awarii oraz inwestycji. Aleksandra Szyc-Kaczyńska specjalista ds. promocji urzędu gminy powiedziała, że uchwalenie nowej taryfy opłat za wodę było konieczne, ponieważ obecne stawki obowiązują jedynie do końca czerwca.

Dodała, że stawka za metr sześć wody wzrosła, bo wzrosły koszty: amortyzacja, wynagrodzenia i usługi firm zewnętrznych. Zaznaczyła jednocześnie, że przepisy dają radnym możliwość wprowadzenia dopłat do wody i właśnie z takiej możliwości w gminie Kolno skorzystano.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków radni mogą zdecydować o dopłatach. Jeśli takie uchwalą, trafiają one do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Ponieważ w gminie Kolno wodociągi obsługuje referat gospodarki komunalnej urzędu gminy, pieniądze z dopłaty nadal będą w tym budżecie.

Szyc-Kaczyńska dodała, że zakładana jest sprzedaż wody na poziomie 250 tys. metrów sześć, a dopłata wyniesie niecałe 218,7 tys. zł brutto. W gminie Kolno mieszka ok. 9 tysięcy mieszkańców. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 1540 gospodarstw. Jest ona rozbudowywana, trwa drugi etap projektu powiększania jej o odbiorców w kilku wsiach, zmodernizowane zostały też dwie stacje uzdatniania wody. Po zakończeniu tej inwestycji 85 proc. gminy będzie miało wodę z wodociągu.

Gmina nie po raz pierwszy uchwaliła dopłaty do opłat za wodę. Podobne obowiązywały również w 2011 roku.