Hogan przypomniał, że 2 lutego br. rozpoczęły się konsultacje ws. przyszłości WPR.

- W sumie mamy 14 tys. odpowiedzi, ale mało jest z Polski. Może w kolejnych tygodniach dostaniemy odpowiedzi od związków rolniczych i izb z Polski - dodał.

Zaznaczył, że konsultacje są konieczne, bo w ostatnim czasie pojawiły się problemy w sektorze wieprzowiny i mleka. - Jest też embargo rosyjskie, stąd konieczny jest przegląd naszej polityki rolnej. Pod koniec roku powinny być znane pierwsze wnioski z tych konsultacji - dodał.

Komisarz podkreślił, że jednym z celów konsultacji jest uproszczenie procedur WPR. - I do tego będziemy dążyć - zadeklarował Hogan i dodał, że wprowadzonych zostało dotychczas ponad 300 uproszczeń, wśród nich - według niego najważniejsze - zmniejszenie kar dla rolników.

Wiceminister rolnictwa Litwy Rolandas Taraskevicius powiedział, że jego rząd opowiada się za kontynuacją obecnej WPR.

- Podoba mi się, że są konsultacje tej polityki. Jest wiele rzeczy nowych, które trzeba wziąć pod uwagę. Nie chcemy burzyć tej polityki i budować coś nowego, musimy naprawić rzeczy, które są złe, dodając nowe elementy - dodał.

Zadeklarował, że Litwa będzie czynnie brała udział w konsultacjach. Zdaniem Taraskeviciusa, dla rolników najważniejsza jest przewidywalność. Dlatego, jak zaznaczył, w WPR konieczne jest wprowadzenie zmian, które postawią rolnika w centrum, jako producenta żywności.

- Musimy dbać o bezpieczeństwo żywności, które jest bardzo ważne dla naszej przyszłości. Musimy też zlikwidować wiele barier biurokratycznych, a także poprawić poziom życia mieszkańców obszarów wiejskich - dodał.

Natomiast wiceminister rolnictwa Czech Pavel Sekac podkreślił w swoim wystąpieniu, że Europa potrzebuje więcej środków na II filar WPR, czyli na modernizację rolnictwa. Zastrzegł przy tym, że Czechy opowiadają się nadal za dwufilarową polityką rolną.

- Chcemy mieć takie same warunki, jak rolnicy w Europie Zachodniej. Opowiadamy się za tym, żeby kontynuować WPR, ale poprawić mechanizmy między pierwszym, a drugim filarem. Chcemy o tym rozmawiać konstruktywnie, żeby ta dwufilarowa polityka była utrzymana i bardziej skuteczna. Chcemy mieć konkurencyjne rolnictwo, ale chcemy mówić o równym traktowaniu rolników, usunąć potencjalne różnice - dodał Sekac.

W ocenie czeskiego wiceministra konieczne jest również zlikwidowanie złej konkurencji; wyjaśnił on, że ma na myśli słabą pozycję rolnika wobec sieci handlowych.

Sekac zaznaczył, że jednym ze skutków prowadzonych obecnie konsultacji powinno być zmniejszenie o 50 proc. urzędników zajmujących się obszarem rolnictwa.

Zgodził się z nim komisarz Hogan, który powiedział, że jest to główne jego zadanie - zmniejszenie o połowę procedur biurokratycznych dla rolników. - Moim zadaniem jest zebrać opinię ws. reformy WPR i na zawsze ją uprościć - dodał.

Według ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, Polska ma swoje propozycje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.

- Przede wszystkim chcemy zapewnienia równych warunków konkurencji na jednolitym europejskim rynku. Powinniśmy zakończyć proces wyrównywania stawek płatności bezpośrednich - powiedział Jurgiel.

Jego zdaniem, kolejną sprawą będzie zabieganie o "odpowiedni budżet na realizację WPR". - Chcemy również poprawy w zarządzania sytuacjami kryzysowymi w rolnictwie. Musi to być bardziej dynamiczne niż obecnie. Mamy tutaj pewne propozycje - dodał minister.

W ocenie polskiego ministra rolnictwa, należy też uprościć wnioski o dopłaty od rolników, a "WPR powinna służyć rozwojowi gospodarstw rodzinnych".

Jurgiel przypomniał, że w przyjętej przez polski rząd Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju ponad 20 projektów dotyczy obszarów wiejskich, w tym m.in. poprawy jakości życia na wsi.

Na wyrównanie dopłat dla rolników w poszczególnych krajach UE uwagę zwrócił także wiceminister rolnictwa Węgier Istvan Nagy. - Należy dążyć do równych dopłat we wszystkich krajach - zauważył.

Według węgierskiego wiceministra, ważnym elementem WPR powinno być również zatrzymanie młodych ludzi w rolnictwie. - Producenci rolni powinni też w większym zakresie uczestniczyć w podziale zysku ze swoich produktów, np. pochodzących z handlu - zauważył Nagy.

Z kolei minister rolnictwa i obszarów wiejskich Słowacji Gabriela Matecna podkreśliła, że zmiany w WPR powinny przebiegać "ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie".