Realizacja przedsięwzięcia ma się rozpocząć w połowie tego roku, a jego wartość to ponad 20 mln zł.

- Projekt polega na stworzeniu szerszej współpracy pomiędzy producentami rolnymi, dostawcami i przedsiębiorcami oraz skonsolidowaniu dystrybucji żywności regionu łódzkiego. Ma się to odbywać we współdziałaniu ze środowiskiem naukowym, m.in. z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, Politechniką Łódzką oraz Łódzkim Regionalnym Parkiem Naukowo-Technologicznym - powiedział dyrektor rynku Kamil Karolak.

Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" na inicjowanie i animację poprzez klaster powiązań kooperacyjnych w regionie ma otrzymać 9,5 mln zł dofinansowania z RPO woj. łódzkiego na lata 2007-13.

Projekt zakłada wybudowanie dwóch obiektów na terenach należących do Rynku "Zjazdowa". Wznoszenie pierwszego z nich ma się rozpocząć w lipcu tego roku.

- Pierwsza hala dysponować będzie zapleczem szkoleniowo-badawczym, które ma służyć uczestnikom powiązania kooperacyjnego poprzez transfer wiedzy, szkolenia oraz pewne mniej skomplikowane prace badawcze, realizowane w porozumieniu ze środowiskiem naukowym województwa - powiedział dyrektor "Zjazdowej".

Pierwszy etap inwestycji ma się zakończyć w ciągu dwóch lat, a cały projekt w 2015 roku.

K. Karolak przyznał, że liczy na udział w projekcie grup producenckich, choć nie wyklucza także udziału producentów indywidualnych.

Z danych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wynika, że w ostatnich latach rośnie liczba grup producentów rolnych. Zrzeszanie się rolników w grupy ma wzmacniać ich pozycję na rynku, zapewniać wyższe dochody, ułatwiać organizowanie wspólnej sprzedaży i dawać możliwość negocjowania cen produktów rolnych i środków produkcji. Obecnie na terenie województwa łódzkiego funkcjonuje łącznie 35 grup producentów w tym: 17 grup producentów rolnych i 18 grup producentów owoców i warzyw. Duży wzrost widać w tej ostatniej grupie, bowiem do końca 2007 roku funkcjonowało pięć grup, a w latach 2008-2011 powstało kolejnych 13 grup owocowo-warzywnych, w tym dwie grupy dla producentów grzybów.

Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" S.A. świętował w ub. roku 15-lecie działalności. Na powierzchni 14 ha funkcjonują cztery hale handlowe o profilu ogólnospożywczym, hala logistyczno-magazynowa oraz rynek sprzedaży płodów rolnych.

"Zjazdowa" jest ważnym miejscem wprowadzania na rynek świeżych owoców i warzyw wyprodukowanych w regionie łódzkim, który znany jest szczególnie z produkcji warzyw wczesnych, takich jak kapusta, kalafior, warzywa korzeniowe oraz z dużej produkcji ziemniaków i jabłek. Rynek posiada 2 tys. stałych, zarejestrowanych klientów.

Akcjonariuszami spółki jest ponad 150 podmiotów gospodarczych oraz gmina Łódź. Na Rynku funkcjonuje 141 firm, w których zatrudnienie znalazło ponad 700 osób. "Zjazdowa" jest członkiem Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe oraz World Union of Wholesale Markets.