W ramach podpinanych umów Gmina Szczaniec, Gmina Lubrza, na terenie których funkcjonuje Lokalna Grupa Działania "Działaj z Nami" z siedzibą w Świebodzinie zrealizują:

- Gmina Szczaniec „Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych integrujących społeczność lokalną w Gminie Szczaniec” – realizacja zadania w ramach operacji, odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Małe Projekty

- Gmina Szczaniec „Zagospodarowanie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Dąbrówka Mała i Wolimierzyce” realizacja zadania w ramach operacji, odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

- Gmina Lubrza „Modernizacja plaży gminnej nad jeziorem Goszcza w Lubrzy” realizacja zadania w ramach operacji, odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Gmina Gozdnica, Gmina Żagań, Gmina Małomice, na terenie których funkcjonuje Lokalna Grupa Działania "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie" z siedzibą w Iłowej zrealizują:

- Gmina Żagań „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Kopernia – Gmina Żagań” - realizacja zadania w ramach operacji, odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

- Gmina Małomice „Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspakajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – remonty świetlicy wiejskiej w Śliwniku” - realizacja zadania w ramach operacji, odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

- Gmina Gozdnica „Wykonanie kotłowni i zmiana instalacji grzewczej w sali widowiskowej Domu Kultury w Gozdnicy” realizacja zadania w ramach operacji, odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Źródło: farmer.pl