Z danych przekazanych przez PSP wynika, że od początku stycznia doszło do 5134 pożarów traw i nieużytków, z czego w marcu odnotowano 4191 tego typu pożarów.

Duży wzrost pożarów w marcu odnotowano również w przypadku lasów. Od początku stycznia do 25 marca doszło do 362 pożarów w lasach. Najwięcej w województwach: mazowieckim (74), dolnośląskim (47) i świętokrzyskim (35), z czego w marcu odnotowano 249 takich pożarów - najwięcej w województwach: mazowieckim (57), świętokrzyskim (33) i dolnośląskim (26).

Z mapy zagrożenia pożarowego w lasach, zamieszczonej przez Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) wynika, że w czwartek duże zagrożenie pożarowe występuje w lasach województwa mazowieckiego, łódzkiego oraz w północnej części województwa lubelskiego. Na pozostałym terenie kraju IBL prognozuje zagrożenie średnie.

13 marca ruszyła kolejna kampania akcji informacyjnej pod hasłem "STOP pożarom traw". Działania są prowadzone we współpracy z MSWiA oraz Lasami Państwowymi.

Akcja służy m.in. uświadamianiu społeczeństwa o stratach wynikających z podpalania traw i nieużytków. Najczęściej takie zdarzenia mają miejsce w marcu i w kwietniu.

Z informacji przekazanych przez PSP wynika, że w ubiegłym roku z ogólnej liczby 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce, aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4 proc.). W ich wyniku zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na prawie 41 mln zł. PSP odnotowała również prawie 9 tys. pożarów lasów. W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.