Mimo że w większości kraju pada deszcz są miejsca, gdzie występuje zagrożenie suszą. Z danych IUNG wynika, że do 10 czerwca występowało ono na powierzchni 1,6 proc. gruntów ornych Polski w 176 gminach (5,7 proc. gmin) skupionych w 3 województwach: wielkopolskim - 127 gmin , kujawsko-pomorskim - 48 gmin oraz łódzkim - 1 gmina.

Susza występuje wśród krzewów owocowych, zbóż ozimych i jarych oraz truskawek uprawianych tylko na glebach I kategorii (bardzo lekkich; grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty). Gleby tej kategorii wykazują największą podatność na suszę. Największe zagrożenie suszą występuje dla krzewów owocowych i obejmuje 1,6 proc. gruntów ornych Polski, potencjalnie przeznaczonych pod uprawę tych roślin. Mniejsze zagrożenie suszą dotyczy zbóż ozimych i jarych oraz truskawek, które występuje tylko na obszarze woj. wielkopolskiego. Obejmuje ono 14 gmin (4,4 proc. gmin oraz 0,1 proc. powierzchni gruntów ornych tego województwa) - podaje IUNG.

Względem poprzedniego okresu raportowania zagrożenie suszą w skali kraju jest obecnie mniejsze. Średnia wartość KBW wzrosła w ciągu ostatnich 10 dni o 6 mm. W południowej części Polski wartości KBW wzrosły średnio o 16 mm i na tym obszarze kraju zagrożenie suszą uległo zmniejszeniu. Natomiast w północnej Polsce wartości KBW zmalały średnio o 10 mm, co spowodowało, że w tym regionie kraju zagrożenie suszą uległo zwiększeniu. Na północy kraju opady atmosferyczne jak i ewapotranspiracja potencjalna były najmniejsze, co sprawiło że wartości KBW są stosunkowo wysokie. Natomiast w Wielkopolsce opady są tylko nieznacznie wyższe niż na północy kraju, jednakże wskutek wyższej temperatury powietrza i usłonecznienia - ewapotranspiracja jest wysoka. Warunki te spowodowały, że w tej części kraju zagrożenie suszą jest największe - czytamy w raporcie IUNG.