W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele małopolskich władz wojewódzkich i samorządowych, najważniejszych instytucji rolniczych ARiMR, ARR, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii jak i również przedstawiciele związków i organizacji rolniczych takich jak POLSUS, PFHBiPM, KZHCzBP, WZRKiOR, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność" czy Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Warszawie. Wśród zaproszonych gości byli również małopolscy rolnicy, delegaci oraz członkowie Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej.

Na podstawie analizy rynków zbóż, mleka, trzody chlewnej oraz owoców i warzyw uczestnicy spotkania stwierdzili deprecjację dochodów rolniczych w roku 2014, która ma tendencję wzrostową.
Zobowiązali ministra rolnictwa do obrony polskich producentów żywności i ich interesów poprzez wykorzystanie istniejących instytucjonalnych mechanizmów gospodarczych, których celem jest uczynienie z produkcji żywności strategicznej sfery życia gospodarczego, poprzez podjęcie następujących działań:

W zakresie poprawy na rynku trzody chlewnej zaproponowali:
●uruchomienie skupu na potrzeby Agencji Rezerw Materiałowych;
●uruchomienie dopłat do prywatnego przechowalnictwa;
● uruchomienie refundacji wywozowych.

W zakresie poprawy na rynku mleka zaproponowali:
●likwidację kar za przekroczenie kwoty mlecznej w ostatnim roku kwotowania;
●wprowadzenie rekompensat finansowych z tytułu zniesienia kwotowania produkcji mleka.

Przyjęcie w trybie pilnym rozporządzeń wykonawczych zmieniających dotychczasowy system obowiązujący przy sprzedaży bezpośredniej.

Zwiększenie przyznanego „limitu litrów" na ha tzw. paliwa rolniczego, szczególnie w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą.

Szybkie wprowadzenie instrumentów umożliwiających przesunięcie spłat kredytów udzielanych przez banki z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz kredytów uzupełniających zaciągniętych na realizację projektów finansowych ze środków unijnych.

Tworzenie możliwości rozłożenia rat czynszów dzierżawnych za grunty dzierżawione z zasobów ANR.

W zakresie poprawy na rynku owoców i warzyw i tytoniu zaproponowali:
●zobowiązanie radców handlowych funkcjonujących przy ambasadach do zintensyfikowania działań marketingowych na rzecz pozyskania nowych rynków zbytu dla owoców i warzyw;
●uzależnienie wynagrodzenia radców od efektów wymiany handlowej między Polską, a krajem w którym pełni obowiązek radca.

Przeprowadzenie w trybie pilnym analizę wymiany handlowej z Ukrainą - przede wszystkim w zakresie handlu zbożem, zintensyfikowanie funkcji kontrolnych Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie jakości ziarna sprzedawanego do Polski.

Zaostrzenie kary nakładanych na sieci handlowe i producentów żywności wprowadzających konsumentów w błąd, produkujących żywność z dużą zawartością tzw. wypełniaczy i związków chemicznych szkodliwych dla konsumenta. Zlikwidowanie regulacji ograniczających udział polskich produktów w asortymencie wielkopowierzchniowych sklepów sieciowych.

Zdaniem uczestników spotkania, obecna sytuacja w rolnictwie i nastroje wśród rolników przy braku reakcji ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mogą przyczynić się do powstania licznych akcji protestacyjnych organizowanych przez związki zawodowe rolników.