Dnia 31.05.2007r. odbyło się spotkanie robocze partnerów realizujących to przedsięwzięcie – pisze Mirosław Kłys. Partnerem po stronie niemieckiej jest Urząd Miasta w Goerlitz, natomiast wiodącym projektu oraz inicjatorem przedsięwzięcia jest Gmina Zgorzelec.

program Chrońmy transgraniczne środowisko

Autor: Gmina Zgorzelec

Opis: program Chrońmy transgraniczne środowisko

Projekt przewiduje zdiagnozowanie sytuacji dot. ochrony środowiska na terenie Gminy Zgorzelec, w powiązaniu z terenami miasta Goerlitz oraz pobliskich miejscowości po stronie niemieckiej. Odpowiednie zdiagnozowanie stanu obecnego pozwoli na wypracowanie możliwych rozwiązań zarówno po stronie polskiej jak i po stronie niemieckiej.

Realizacja projektu zmierza do rozszerzenia i ulepszenia współpracy przygranicznej na podstawie zdiagnozowania problemów ekologicznych.


W ramach projektu przewiduje się:

1. Wykonanie diagnozy ekologicznej w Gminie Zgorzelec;

2. Przygotowanie Polsko-Niemieckich warsztatów ekologicznych;

3. Wspólne wypracowanie działań zmierzających do poprawy środowiska ekologicznego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) oraz z budżetu państwa

  

Źródło: Gmina Zgorzelec