Europejskich Dni Ptaków to międzynarodowa akcja, której organizatorem jest BirdLife International. W tym roku w akcję włączy się 40 państw z Europy i Azji Centralnej. W 2016 roku w tysiącu imprez wzięło udział łącznie ok. 24 tys. osób, wspólnie policzono ponad 5 milionów ptaków.

Do akcji włączyło się również Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, którego wolontariusze na przełomie września i października w całym kraju zorganizują otwarte i bezpłatne ptasie spotkania.

Na liście tegorocznych atrakcji znalazły się tradycyjne spacery, ale także rajdy rowerowe, wycieczki autokarowe, wyprawy wodne, ogniska i wystawy. Będzie można odwiedzić obóz obrączkarski i poznać zasady obrączkowania ptaków. Wszędzie uczestnicy będą mogli obserwować ptaki w towarzystwie przewodników, którzy będą służyli fachową wiedzą.

W całej Polsce przewodnicy zgłosili już ponad 100 wycieczek. Spis wydarzeń otwartych znajduje się na stronie: www.otop.org.pl/wlacz-sie/europejskie-dni-ptakow/lista-wycieczek/

Każdego roku bohaterem Europejskich Dni Ptaków zostaje inny ptak. W 2017 roku jest nim droździk (Turdus iliacus) - niewielki drozd o długości ciała ok. 19-23 cm. Po czym można go poznać? Wierzch ciała droździka jest ciemniejszy w porównaniu ze spokrewnionymi gatunkami, wyróżniają go także wyraźne śmietankowobiałe brew i wąs. Charakterystyczne są też rdzawoczerwone boki ciała.

Jak informuje OTOP w przesłanym komunikacie, globalną populację droździka szacuje się na 98-151 milionów osobników. Dokładne dane nie są dostępne, przede wszystkim ze względu na brak informacji o stanie populacji w azjatyckiej części Rosji. W Polsce regularne lęgi zdarzają się na północnym wschodzie kraju - przede wszystkim w Puszczy Białowieskiej oraz na Bagnach Biebrzańskich. Na podstawie danych zebranych w latach 2004-2012 populację lęgową droździka w Polsce oszacowano na 50-150 osobników.

Do niedawna Czerwona księga gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) uznawała droździka za gatunek najmniejszej troski (LC, least concern). Jednak w roku 2015, ze względu na spadek liczebności populacji, zmieniono klasyfikację i obecnie droździk jest uznawany za gatunek bliski zagrożenia (NT, near threathened). Przez ostatnich 15 lat populacja droździka zmniejszyła liczebność o ok. 30 proc.