Międzynarodowa operacja Silver Axe, którą koordynował EUROPOL została przeprowadzona w 35 krajach świata od 13 stycznia do 25 kwietnia 2021 roku. Jednak o jej wynikach poinformowano teraz.

W Polsce koordynacją operacji zajęło się Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji. - W operacji uczestniczyli funkcjonariusze policji, Straży Granicznej oraz przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Krajowej Administracji Skarbowej - wyliczył rzecznik KGP.

- Podczas akcji zabezpieczyliśmy łącznie ok. tysiąca sztuk niedozwolonych, w tym podrobionych środków ochrony roślin w pojemnikach oraz opakowaniach zbiorczych z tworzyw sztucznych - wyjawił policjant.

Wskazał, że najwięcej pestycydów odnotowano na targowiskach przygranicznych m.in. w woj. podlaskim, lubelskim i podkarpackim.

Rzecznik KGP w rozmowie przekazał też dane dotyczące globalnej operacji. - W jej trakcie aresztowano 9 osób (7 we Włoszech i 2 w Hiszpanii), zgłoszono 763 naruszeń oraz dokonano 268 zabezpieczeń, w tym łącznie skonfiskowano 1 203 tony nielegalnych pestycydów, 100 ton podrobionych pestycydów skonfiskowanych zostało u sprzedawców, producentów i firm logistycznych oraz 82 tony pestycydów podejrzanych o podrabianie i obecnie objętych jest dochodzeniem - wyjawił dodając, że wartość zabezpieczonych pestycydów wynosi około 80 milionów euro.

W operacji w Unii Europejskiej uczestniczyły Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Hiszpania.

- W operacji wzięły również udział kraje spoza UE: Australia, Brazylia, Kolumbia, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania, Norwegia i Stany Zjednoczone - dodał rzecznik KGP.