- Wyrażamy przekonanie, że stosowanie zasad etycznych zawartych w niniejszym dokumencie przez uczestników łańcucha żywnościowego zapewni zaufanie konsumentów oraz wpłynie na utrzymanie wysokiej jakości i renomy polskiej żywności na rynku krajowym i rynkach światowych - czytamy we wstępie do Kodeksu.

Kodeks Etyki Żywnościowej zawiera 7 zasad. Są nimi: bezpieczeństwo konsumenta; poszanowanie żywności przez minimalizację strat; solidarna ochrona zaufania konsumentów w łańcuchu żywnościowym; przejrzysta i niewprowadzająca w błąd informacja w znakowaniu i reklamie produktów żywnościowych; szczególne traktowanie dzieci i młodzieży jako konsumentów; uczciwość w konkurowaniu i relacjach rynkowych; właściwe respektowanie urzędowej kontroli żywności.

- Rolnik, przetwórca, handlowiec, każda osoba pracująca przy żywności - +od pola do stołu+ deklaruje przestrzeganie wszelkich przepisów dotyczących produkcji żywności na każdym jej etapie i wdrażanie aktualnie obowiązujących systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością - czytamy w kodeksie.

Wszelkie surowce, w tym także pasze, nawozy, środki ochrony roślin, dodatki do żywności oraz materiały znajdujące się w styczności z żywnością powinny być zaopatrzone w odpowiednie atesty, potwierdzające ich zastosowanie.

Według Kodeksu, - niedopuszczane jest fałszowanie produktów i wprowadzenie konsumentów w błąd w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści ekonomicznych i przewagi rynkowej (...) za jednoznacznie nieetyczne uznaje się świadome stosowanie surowców niewiadomego pochodzenia, zafałszowanych lub oferowanych poza oficjalnym obrotem.

W odniesieniu do szczególnego traktowanie dzieci i młodzieży jako konsumentów Kodeks zaleca stosowanie samoograniczenia w zakresie marketingu i sprzedaży produktów żywnościowych tak, by promować zasady zbilansowanej diety, zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi zaleceniami żywnościowymi.

Uczciwość w konkurowaniu i relacjach rynkowych ma polegać m.in. na rzetelnym i bezstronnym traktowaniu wszystkich klientów i dostawców oraz przestrzeganiu wszelkich praw dotyczących konkurencji, łącznie z tymi, które zabraniają porozumień z konkurentami dotyczących ustalania cen lub innych warunków sprzedaży, dzielenia sfery wpływów, grup klientów czy linii produktów.

- Pieniądze to nie wszystko. Pracujmy uczciwie i nie oszukujmy się wzajemnie - podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski po podpisaniu Kodeksu Etyki Żywnościowej.

Jak mówił, że zdarza się, że produkowana żywność nie odpowiada standardom, dlatego został przygotowany Kodeks Etyki Żywnościowej, który jest efektem wielu lat pracy. "To jest swoistego rodzaju apel, aby nie oszukiwać się wzajemnie, by płacić uczciwie, by nie opóźniać terminów płatności, by szanować partnera, z którym współpracujemy, żeby ten cały łańcuch "od pola do stołu" był łańcuchem uczciwym - podkreślił minister.

Dodał, że najczęściej na oszustwach cierpią rolnicy, widać to np. dziś; za podwyżki cen żywności obwiniani są właśnie rolnicy.

Kodeks Etyki Żywnościowej zostanie dostarczony do wszystkich rolników, do wszystkich zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, aby każdy mógł się z nim zapoznać.

Dokument podpisali: minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, delegat Konferencji Episkopatu ds. Polskich Przetwórców Żywności biskup Piotr Sawczuk oraz przewodniczący Sekcji Przemysłu Spożywczego Polskiego Forum ISO 9000 Janusz B. Berdowski.