SGGW chce wybudować nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia, w którym mają być prowadzone innowacyjne badania nad żywnością i metodami jej wytwarzania. Planowany koszt inwestycji wynosi ponad 42 mln zł, z tego 33 mln zł pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Uczelnia większość środków chce przeznaczyć na zakup nowoczesnej aparatury badawczej, drobnego sprzętu laboratoryjnego, ale też niezbędnego sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania. Dofinansowanie pomoże także w dostosowaniu budynku do potrzeb działalności centrum, m.in. modernizacji wentylacji, dostosowaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej do nowej aparatury.

Specjalistyczny sprzęt uzupełni zaplecze naukowe wydziałów zaangażowanych w realizację prac nad bezpieczną żywnością - Wydziału Nauk o Żywności oraz Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.

Zdaniem rektora SGGW, prof. Wiesława Bielawskiego, głównym celem tej inwestycji jest zbliżenie nauki do gospodarki. Jak zauważył, mówi się o tym, że transfer wiedzy w Polsce kuleje, dlatego rząd stawia na innowacyjność. SGGW ma właśnie stać się takim centrum, które będzie wsparciem dla biznesu w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług na rynku rolno-spożywczym. Chodzi o produkcję żywności, która wytwarza jak najmniej produktów ubocznych, zużywa jak najmniej energii i wody.

Będą to badania mające na celu produkcję bezpiecznej żywności o wysokiej jakości, zwiększanie efektywności produkcji, a także wzrost konkurencyjności polskiej żywności. Wsparcie obejmie głównie prace na rzecz rozwoju rynku mięsa, mleka i produktów mlecznych, przetwórstwa warzyw i owoców, żywności prozdrowotnej, koncentratów spożywczych i sektora napojów.