42 gminy z woj. śląskiego zgłosiły do czwartku straty poniesione wskutek wymarznięcia upraw zbóż ozimych i rzepaku. W regionie działa już 161 komisji wojewody szacujących ich skalę - poinformowały służby Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jako pierwsze w regionie szkody w gospodarstwach rolnych zgłosiły trzy podczęstochowskie gminy: Krzepice, Lipie i Mykanów. W tych gminach szkody wystąpiły na łącznej powierzchni 613 hektarów, z czego najwięcej (387 ha) dotyczy pszenicy ozimej, 64 ha pszenżyta, 35 ha jęczmienia ozimego, a 127 ha rzepaku.

W dalszej kolejności wystąpienie ujemnych skutków przezimowania zgłosiły: Przyrów, Krzyżanowice, Czechowice-Dziedzice, Szczekociny, Bieruń, Miedźno, Kruszyna, Ornontowice, Gorzyce, Goczałkowice, Dąbrowa Zielona, Bestwina, Lelów, Janów, Chełm Śląski, Żarnowiec, Rędziny, Kłomnice, Zbrosławice, Jastrzębie Zdrój, Krzanowice, Pilchowice, Popów, Przystajń, Kłobuck, Częstochowa, Mstów, Irządze, Gierałtowice, Tychy, Żory, Czerwionka-Leszczyny, Pszczyna, Suszec, Pawłowice, Miedźna, Mikołów, Racibórz oraz Godów.

W tych gminach rolnicy składają wnioski o dokonanie szacowania strat przez powołane do tego celu komisje wojewody. Wkrótce, po zakończeniu ich prac, znana będzie powierzchnia upraw dotkniętych skutkami mroźnej zimy.

Rolnicy, których uprawy ucierpiały w wyniku mrozów, będą mogli starać się o różne formy pomocy od państwa.

Jedną z nich będą dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji oraz poręczenia i gwarancje spłaty tych kredytów. Kredyty będą oprocentowane na 0,1 proc. w skali roku, jeżeli ubezpieczona była co najmniej połowa powierzchni upraw, albo na 3,85 proc. w razie braku ubezpieczenia lub mniejszej objętej nim powierzchni.

Będzie można też uzyskać pomoc na ponowne obsianie upraw ozimych w wysokości 100 zł na hektar. Warunek ubezpieczenia upraw i 30 proc. strat nie będzie miał tu zastosowania.

Innymi formami pomocy mają być m.in. umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty składek do KRUS, odraczanie i rozkładanie na raty czynszów za dzierżawę gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych. Wójtowie będą mogli też stosować ulgi w podatku rolnym za br.