Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zamieścił w internecie apel do mieszkańców regionu, w którym poinformował "o znacznym pogorszeniu się w ostatnich tygodniach sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania zakażeń wirusami HPAI, zarówno w Polsce, jak też całej Europie." Wirus ten potocznie jest zwany grypą ptaków.

"W związku z powyższym konieczne jest zintensyfikowanie monitoringu biernego u dzikich ptaków, skoncentrowanego na grupach ryzyka - głównie gęsi, łabędzi, kaczek, ptaków drapieżnych".

Wojewódzki lekarz weterynarii zaapelował, by ci, którzy znajda martwego dzikiego ptaka zgłaszali ten fakt do powiatowych inspektoratów weterynaryjnych.

Obecnie w kraju potwierdzonych jest 15 ognisk grypy ptaków, m.in. w powiatach siedleckim, kaliskim, sieradzkim, w województwach lubuskim i śląskim.