Jak poinformowała rzeczniczka prasowa olsztyńskiej RDOŚ Justyna Januszewicz, podmioty i osoby fizyczne zainteresowane pozyskaniem winniczków do celów przetwórstwa spożywczego powinny do 22 marca wystąpić o zezwolenie do regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Tegoroczny dopuszczalny limit zbiorów winniczków na Warmii i Mazurach - podobnie jak przed rokiem - został ustalony na nie więcej niż 400 ton.

Według rzeczniczki w ubiegłym roku wydano łącznie zezwolenia na pozyskanie 287 ton, ale z dotychczas przesłanych 34 sprawozdań wynika, że pozyskano wtedy jedynie 101 ton ślimaków. Jak przyznała, na taki wynik na pewno mogła mieć wpływ pandemia COVID-19, przez którą część zbieraczy została w domach, a być może również warunki atmosferyczne.

Ślimak winniczek (Helix pomatia) podlega w Polsce częściowej ochronie gatunkowej. Na podstawie uzyskanych zezwoleń można je zbierać i skupować tylko od 20 kwietnia do 31 maja. Zgodnie z prawem, możliwe jest pozyskiwanie jedynie osobników o średnicy muszli większej niż 30 mm. Zbieranie niewymiarowych ślimaków spowodowałoby, że znaczna część osobników nie zdąży spełnić swojej funkcji rozrodczej, warunkującej przetrwanie lokalnych populacji.

Woj. warmińsko-mazurskie przez wiele lat było przodującym w kraju dostawcą winniczków. Jednak w latach 2014-2016 oraz w 2019 r. pozyskiwanie ślimaków w regionie wstrzymano z powodu stwierdzenia przez naukowców osłabienia kondycji populacji tego gatunku. Decyzję o wznowieniu zbioru i skupu podjęto, gdy zaobserwowano poprawę wskaźników związanych m.in z liczebnością populacji i udziałem w niej w osobników niewymiarowych.

Winniczki to największe lądowe ślimaki występujące w Polsce. Jako gotowy produkt spożywczy są eksportowane głównie do Francji, Austrii czy Włoch. Poza dziko żyjącymi winniczkami, Polska eksportuje również ślimaka szarego, czyli gatunki pochodzenia afrykańskiego i śródziemnomorskiego pochodzące z hodowli. Fermy towarowe i hodowlano-przetwórcze produkują nie tylko ślimaki na mięso i jaja, czyli tzw. ślimaczy kawior, ale też pozyskują śluz na potrzeby przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego.