Brudziński był jednym z uczestników zorganizowanej w Koszalinie konferencji PiS "Rozwój Koszalina i powiatu koszalińskiego szansą dla całego regionu". Według europosła po 2015 r. rząd PiS realnie zmniejsza różnice między dużymi ośrodkami miejskimi, a małymi ośrodkami gminno-powiatowymi.

- Przykładem jest uruchomienie program rządowych na modernizacje dróg powiatowych oraz gminnych. Istotnym aspektem jest uruchomienie szeregu programów wsparcia gmin popegeerowskich - mówił.

Jak podkreślił, wyrównanie szans i przywracanie godności na terenach popegeerowskich to "nasze wyzwanie moralne i społeczno-polityczne". "My naprawdę traktujemy rozwój Polski poza metropolitalnej jako rzecz priorytetową" - zaznaczył Brudziński.