Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektów służących danej społeczności i rozwojowi lokalnemu lub regionalnemu, pod warunkiem, że projekty te uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich (tzn. zawarto umowę o ich dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii  Spójności 2007-2013 lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG bądź Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).

Kandydaci mogą być zgłaszani w dwóch kategoriach: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,osoby niebędące pracownikami  jednostek samorządu terytorialnego, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, których działalność wpisuje się w cele konkursu.

Jak zgłosić kandydata?

Kandydata do konkursu mogą zgłosić wspólnie minimum dwie osoby fizyczne lub dwie instytucje/organizacje za pośrednictwem swoich przedstawicieli/pracowników. Kandydat musi być zgłoszony na podstawie załączonego formularza zgłoszeniowego (zamieszczonego poniżej), do którego musi zostać dołączone zdjęcie kandydata oraz prezentacja multimedialna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas V Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się w maju 2012 r. w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać w terminie do 13 stycznia 2012 r. Należy jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do kancelarii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Kto wybiera laureatów?

3 laureatów wybiera kapituła konkursu; 1 laureata wybierają Euroliderzy poprzednich edycji konkursu; 1 laureata wybierają internauci w głosowaniu internetowym.