Wiceminister przypomniał, że około 11 proc. wartości polskiego eksportu stanowią produkty rolno-spożywcze, a saldo dodatnie w handlu tymi artykułami za miniony rok to około 3 mld euro. - Mamy perspektywy rozwojowe, szukamy nowych partnerów handlowych na rynkach dalekowschodnich. Miarą sukcesu polskich produktów jest ich wysoka jakość, jednak ważna jest też skuteczna promocja, aby utrzymać pozycję na dotychczasowych rynkach i zdobywać nowe - zaznaczył Tadeusz Nalewajk.


Temat przewodni X edycji konferencji to szanse i możliwości proeksportowego, proinnowacyjnego i proekologicznego rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Prezes Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysław Twaróg, otwierając spotkanie, przypomniał o zadaniu jakie stoi przed członkami Stowarzyszenia: Nasza organizacja powstała po to, by pracować nad zwiększeniem polskiego eksportu oraz pozyskaniem nowych rynków zbytu - powiedział i dodał, że celem dzisiejszego spotkania jest ocena eksportu rolno-spożywczego oraz warunków dla firm produkujących na eksport.